Нашрияи Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон – “Нурафшон” моҳе як маротиба дар маркази инноватсионнӣ ва парки технологии Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон нашр мешавад. Рӯзнома дар Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоқикистон таҳти №130/РЗ-97 аз 27.03.2019. ба қайд гирифта шудааст. Ба хотири гуногунандешӣ матолибе низ нашр мешаванд, ки рӯзнома метавонад бо муаллифон ҳамақида набошад ва масъулияти онро ба дӯш нагирад.

ҲАЙАТИ МУШОВАРА: Исозода Д.Т., Зувайдуллозода Ф.З., Обидҷони Ш.Қ., Шарифова З.Ҷ., Ализода А.А.

ТАРРОҲ: Абдуалиев Б.С.